• background
  • background

Capital Structure

Authorized Capital NRs. 2,00,00,00,000/-
Issued Capital NRs. 130,87,37,100/-

Recent News

Newsletter

Newsletter of Dordi Khola Jalbidyut Company Limited For the Month of Ashwin 2076. 

View Notice

News Letter

News Letter of Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited for the month of Bhadra 2076.

View Notice

Newsletter

Newsletter of Dordi Khola Jal Bidyut Company limited For The Month of Shrawan 2076. 

View Notice

Newsletter

Newsletter of Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited for The Month of Ashar 2076.

View Notice

Newsletter

Newsletter of Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited For The Month of Jestha 2076.

View Notice

Newsletter

Newsletter of Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited for the month of Baishak 2076.

View Notice

​दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद विक्री सम्झौता(PPA) सम्पन्

मिति २०७५ फागुन २१ गते यस दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच दोर्दी जलविद्युत आयोजना (१२ मे.वा) (१०.३ मे.वा मा १.७ मे.वा थप भएको) को लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (PPA ) सम्पन्न भएको छ । 

View Notice

News Letter

News Letter of Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited For the Month of Magh 2075

View Notice

Newsletter

Month of Poush Newsletter

View Notice
Scroll To Top